Προορισμοί

Grand canyon train

 
Grand canyon train

Με την άφιξη του 2021, κάντε ένα σημαντικό διάλειμμα από την καθημερινότητα.

Η περιπέτεια που αναζητούσατε, ο χρόνος έξω από τα συνηθισμένα, οι διακοπές που χρειάζεστε, σ’ ένα ιστορικό ταξίδι, με τραίνο, στο GRAND CANYON.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο +30 210 7257662-3 ή με e-mail στο ga@athens-travel.gr.

Έκθεση εικόνων